☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Wtorek 06.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Remont nawierzchni drogi gminnej położonej w miejscowości Stoboje, gm. Milejewo, dodatkowy odcinek

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: ”Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2022/2023, na terenie Gminy Milejewo”

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: “Przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N”

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: "Wykonanie usługi dowozu 8 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2022/2023"

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: “Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo – etap II”

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Budowa gminnego centrum turystyczno - sportowego w Milejewie.”

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Dostawa 80 szt. nowych laptopów wraz z oprogramowaniem”

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo”

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo w latach 2022 – 2023”

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, ul. Szkolna 4, gmina Milejewo"

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2021/2022, na terenie Gminy Milejewo

plik do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: ”Przebudowa drogi gminnej  położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo – etap I”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Dostawy wyposażenia do przystosowania dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych oraz utworzenie i prowadzenie Klubu senior +" - plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: "Zakup niezbędnej infrastruktury IT"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Przewóz 10 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2020/2021”

plik do pobrania


Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”.

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Obsługa weterynaryjna polegająca na zapewnieniu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Milejewo – gotowość podjęcia działań na każde telefoniczne zgłoszenie, sterylizacji i kastracji bezdomnych psów oraz kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: "Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejewo”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: "Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Milejewo"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Milejewo”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo” 

plik do pobrania 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na „Przewóz 10 dzieci niepełnoprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2019/2020".

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Współdziałanie w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Milejewie”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na ,,Zakup dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z trenu Gminy Milejewo, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość"

Plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na " Przewóz 11 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo,  do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2018/2019".

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: "Przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 dla przewoźników posiadających uprawnienia do wykonywania przewozów pasażerskich".

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na zadania pn. „Wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Milejewo”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na zadania pn. "Przetargu na przewóz 9 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2017/2018"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na zadania pn. "Przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 dla przewoźników posiadających uprawnienia do wykonywania przewozów pasażerskich"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na dostawę węgla w sezonie grzewczym 2016/2017 do placówek oświatowych gminy Milejewo i Urzędu  Gminy w Milejewie

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na przewóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Milejewo do placówek specjalnych w Elblągu w roku szkolnym 2016/2017

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 dla przewoźników posiadających uprawnienia do wykonywania przewozów pasażerskich.

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "I etap termomodernizacji polegający na wykonaniu docieplenia ścian budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejewie"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Milejewo"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Milejewo"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:"Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach Gminy Milejewo"

plik do pobrania

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

plik do pobrania

Zawiadomienie o przystąpieniu do powtórzenia czynności oceny złożonych ofert

plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Milejewo do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnych 2015/2016

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : "Przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 dla przewoźników posiadających uprawnienia do wykonywania przewozów pasażerskich"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "„Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej nr 1135N w miejscowości Pomorska Wieś, gm. Milejewo”

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przewóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Milejewo do placówek specjalnych w Elblągu w roku szkolnym 2014/2015"

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 dla przewoźników posiadających uprawnienia do wykonywania przewozów pasażerskich"

plik do pobrania

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 271) we wsi Milejewo, gm Milejewo na odcinku 220 mb."

plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ""Dostawa nowego samochodu z fabryczną homologacją na samochód 9 - cio osobowy  dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim"

plik do pobrania


Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont schodów oraz wykonanie chodnika do budynku Urzędu Gminy w Milejewie"

plik do pobrania


Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  „OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO SAMOREALIZACJI”

plik do pobrania


Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty - kredyt

Zawiadomienie


Przetarg na  przewóz 8 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Milejewo do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2013/2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Modernizacja ( remont ) drogi gminnej ( dz. nr 412, dz. nr 411/1 i dz. nr 436 ) w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo na odcinku 365 mb. oraz wykonanie remontu łącznika z drogą serwisową S22 ( dz. nr 436 ) o dł. 21 mb.

ZAWIADOMIENIE


Przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Milejewo.

Zawiadomienie


Wykonanie na rzecz Zamawiającego Indywidualnych Profili Edukacyjno-Zawodowych dla 142 uczniów Gimnazjum w Milejewie oraz przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego zajęć warsztatowych dla 182 uczniów Gimnazjum w Milejewie w okresie od 1 września 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wybór zewnętrznej jednostki szkoleniowej na organizację i przeprowadzenie na rzecz GOPS w Milejewie kompleksowej usługi szkoleniowo - doradczej w ramach projektu "Od aktywnej integracji do samorealizacji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz świadczenie dostaw i usług ściśle związanych z tymi usługami.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2013-11-19 21:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Witkowska
(2022-11-14 13:59:59)
 
 
liczba odwiedzin: 1970831

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X