☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o zamówieniu

 Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pn. "Wykonanie usługi dowozu 8 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2021/2022"

Z A P R O S Z E N I E - plik do pobrania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo - etap I"

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo - etap I" - kwotę 162 000,00 zł netto.
 

Ogłoszenie - plik do pobrania

SWZ - plik do pobrania

Załączniki:

I.1 Opis techniczny

PBiW_I_1_1_Plan Orientacyjny

PBiW_I_1_2_Plan sytuacyjny

PBiW_I_1_3.1_Profil podłużny

PBiW_I_1_3.2_Profil podłużny

PBiW_I_1_3.3_Profil podłużny

PBiW_I_1_4_Przekroje Normalne

PBiW_I_1_5.1_Przekroje Poprzeczne

PBiW_I_1_5.2_Przekroje Poprzeczne

PBiW_I_1_5.3_Przekroje Poprzeczne

PBiW_I_1_5.4_Przekroje Poprzeczne

Przedmiar


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych"

Rozstrzygnięcie ogłoszenia - plik do pobrania

OGŁOSZENIE (26.05.2021r.) - plik do pobrania

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

SWZ- plik do pobrania

Załączniki:

Czesc I Drobny Sprzet

czesc II Meble gotowe

czesc III Meble do zabudowy lub gotowe

czesc IVSprzęt AGD

czesc V Bielizna pościelowa i higieniczna, pośliel

Instrukcja oferenta w BK2021(1)

zal nr 1_oswiadczenie_wykonawcy_o_braku_powiazan_kapitalowych

Zalacznik I a

Zalacznik II b

Zalacznik III c

Zalacznik IV d (1)

załacznik nr 3 Wzor umowy

Załacznik V e


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pn. „Zakup doposażenia i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejewie, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość”

 Z A P R O S Z E N I E - plik do pobrania

Załączniki - plik do pobrania


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Milejewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.

Z A P R O S Z E N I E  - plik do pobrania

Zał.Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - plik do pobrania

Zał. Nr 2 - FORMULARZ CENOWY - plik do pobrania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Dostawy wyposażenia do przystosowania dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych oraz utworzenie i prowadzenie Klubu senior +"

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

SIWZ Wyposażenie Pomorska Wieś - plik do pobrania

Załącznik Nr 1.1. - 1.8. – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.4c.

Załącznik 1.2c.

Załącznik 1.7a.

Załącznik 1.4b.

Załącznik 1.2a.

Załącznik 1.2b.

Załącznik 1.3.

Załącznik 1.5b.

Załącznik 1.6b.

Załącznik 1.6c.

Załącznik 1.1.

Załącznik  1.4a.

Załącznik 1.6a.

Załącznik 1.5a.

Załącznik 1.8.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik Nr 4 - Informacja o grupach kapitałowych.

Załącznik Nr 5 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 6 – zobowiązanie innych podmiotów

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy

Załącznik Nr 8- Szczegółowy wykaz asortymentu.

Załącznik nr 8.1.

Załącznik nr 8.2a.

Załącznik nr 8.2b.

Załącznik nr 8.2c.

Załącznik nr 8.3.

Załącznik nr 8.4a.

Załącznik nr 8.4b

Załącznik nr 8.5a.

Załącznik nr 8.5b.

Załącznik nr 8.4c.

Załącznik nr 8.6a.

Załącznik nr 8.6b.

Załącznik nr 8.6c.

Załącznik nr 8.7a.

Załącznik nr 8.8.


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT - "Na zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2020/2021, na terenie Gminy Milejewo"


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT -   Remont nawierzchni drogi gminnej położonej w miejscowości Milejewo, gm. Milejewo, ul. Stawowa


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Zakup niezbędnej infrastruktury IT"
 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie z art. 25a ust. 1- warunki udziału.docx

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia.docx

Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx 

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw i usług.docx

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx 

 


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT -  Modernizację drogi gminnej położonej w miejscowości Milejewo, gm. Milejewo, ul. Stawowa


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo"

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oswiadczenie z art. 25a ust. 1- warunki udzialu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw i usług

Załącznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla części 1

Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla części 2

Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 10 - Wymagania dla próbki


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych."

2 Pytania i odpowiedzi do SIWZ  

 OPIS Projekt budowlany plik do pobrania

 RYS.NR 1 - plik do pobrania

 RYS.NR 2 - plik do pobrania

 RYS.NR 3 - plik do pobrania

 RYS.NR 4 - plik do pobrania

 

1 Pytania i odpowiedzi do SIWZ  - pliki ath - 1, 2, 3

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania

 • Załącznik Nr 1 – Dokumentacja techniczna:

dokumentacja budowlana cz 1

dokumentacja budowlana cz 2a

dokumentacja budowlana cz 2b

dokumentacja budowlana cz 3

dokumentacja budowlana cz 4

przedmiar robót branża sanitarna

przedmiar robót instalacje elektryczne

przedmiar robót roboty budowlane

rzut parteru (cały arkusz)

rzut parteru (zbliżenie)

rzut piętra (cały arkusz)

rzut piętra (zbliżenie)

ST Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM -WÓJT GMINY MILEJEWO OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ  AUTOBUSU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

formularz ofertowy - plik do pobrania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo."

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

OGŁOSZENIE- plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania

Załączniki od nr 1 do nr 6  - do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy

Załączniki od 8 do 10 b - do SIWZ:

Część 1. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Milejewie”

Załączniki dotyczące -  BUDYNKU URZĘDU GMINY MILEJEWO:

Załącznik nr 8 - Projekt - plik do pobrania

Załącznik nr 9  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - plik do pobrania

Załącznik nr 10 - Przedmiary:

- elektryczna

- sanitarna

- budowlana

Część 2. „Termomodernizacja budynku nr 40 w Pomorskiej Wsi”

 Załączniki dotyczące  - BUDYNKU POMORSKA WIEŚ 40;

Załącznik nr 8a  - Projekt - plik do pobrania

Załącznik nr 9a  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - plik do pobrania

Załącznik nr 10a - Przedmiary:

- elektryczna

- sanitarna

- budowlana

Część 3. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”

Załączniki dotyczące  - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILEJEWIE:

Załącznik nr 8b  - Projekt - plik do pobrania

Załącznik nr 9b  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - plik do pobrania

Załącznik nr 10b  - Przedmiary:

- elektryczna

- sanitarna

- budowlana


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM -WÓJT GMINY MILEJEWO OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ  AUTOBUSU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

formularz ofertowy - plik do pobrania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM -WÓJT GMINY MILEJEWO OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ  AUTOBUSU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

formularz ofertowy - plik do pobrania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo

SIWZ - plik do pobrania

Załącznik nr 10 - wzór umowy


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo

SIWZ - plik do pobrania

Załącznik nr 10 - wzór umowy


24.10.2019r. - Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT - "Na zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, na terenie Gminy Milejewo"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Dostawy węgla w sezonie zimowym 2019/2020 do placówek oświatowych Gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Współdziałanie w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Milejewie”

1) Pytania i odpowiedzi do SIWZ - plik do pobrania

2) Pytania i odpowiedzi do SIWZ - plik do pobrania

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załącznik_nr 1_Oferta

załącznik_Nr 2_oświadczenie

załącznik_nr 3_opis techniczny

załącznik_nr 4_wzór_umowy

załącznik_nr 5_wykaz dostaw

załącznik_nr 6_wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego

zacznik_nr 7_oswiadczenie_tajemnica_przedsiebiorstwa

zalacznik_nr 8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

 

 


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT - „Porządkowanie działek gminnych poprzez wycinkę drzew, zarośli, zrębkowanie urobku”


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT - "Na zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2018/2019, na terenie Gminy Milejewo"


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT -" Na dostawę węgla  w sezonie grzewczym 2018/2019 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie."

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT „Zakup dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Milejewo, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania


INFORMACJA O OGŁOSZENIU - " Oferta na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Milejewie" - plik do pobrania


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na „Modernizację drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

załącznik - przedmiar robót - plik do pobrania


INFORMACJA O OGŁOSZENIU - "Oferta na dostawę nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów oraz akcesoriów do pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Milejewie"

II - Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego c.d.  - plik do pobrania

I  - Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego c.d. - plik do pobrania

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA - plik do pobrania

INFORMACJA O OGŁOSZENIU - plik do pobrania


INFORMACJA O OGŁOSZENIU -  Wykonanie Indywidualnego Profilu Edukacyjno-Zawodowego (IPEZ)

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA - plik do pobrania    Rozstrzygnięcie - plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa budynku szatniowo – klubowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej, w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo – etap II"

OGŁOSZENIE

SIWZ

Projekt zamienny - architektura i konstrukcja

Projekt-branża elektryczna

Projekt-branża sanitarna

przedmiar - branża budowlana nr 1

przedmiar - branża budowlana nr 2

Przedmiar branża elektryczna

Przedmiar branża wod-kan

STWiOR - branża budowlana

STWiOR- branża drogowa

STWiOR- branża elektryczna

STWiOR- branża sanitarna


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT naWykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – II etap”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

załącznik - przedmiar robót - plik do pobrania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych Gminy Milejewo"

INFORMACJA o zmianie zapisów SIWZ i wydłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie zmiana

SIWZ zmiana  - Wzór umowy zał nr 6.1 - Wzór umowy zał nr 6

OGŁOSZENIE

SIWZ

Wzór umowy zał nr 6.1

Wzór umowy zał nr 6

STWiOR - Szkoła Podstawowa w Milejewie;

                - Świetlica w Pomorskiej Wsi;

               - Urząd Gminy w Milejewie

Projekty wykonawcze:

               - Szkoła Milejewo projekt wykonawczy;

               - Pomorska Wieś projekt wykonawczy;

              - UG projekt wykonawczy


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na udzielenie konsultacji i poradnictwa osobom z problemami uzależnień, doświadczających przemocy w rodzinie, a także członkom ich rodzin w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Milejewie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Projekt umowy
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
 5. Formularz ofertowy

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT  na "Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2017/2018 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie"

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Siwz
 3. projekt umowy
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na    „Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, na terenie Gminy Milejewo”

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Informacja o przedmiocie zamówienia - siwz
 3. projekt umowy
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Informacje o ogłoszeniu - plik do pobrania

Załączniki

Pytania i odpowiedzi


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na    „Modernizację drogi gminnej położonej we wsiach Zajączkowo, Milejewo i Majewo, gm. Milejewo

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
 4. Przedmiar robót
 5. Informacja o przedmiocie zamówienia

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na  Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT  - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty - plik do pobrania
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - plik do pobrania
 3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania plik do pobrania
 4. Przedmiar robót  ( dotyczy I i II etapu )
  Załączniki:
  branża budowlana, branża sanitarna, branże elektryczna
 5. Projekt budowlany ( szkice i rysunki )
  Załączniki:
  a) branża budowlana:

- przekrój aa

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A8

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A7

- Rzut fundamentów

- Rzut przyziemia

- Rzut więźby dachowej

- Zestawienie stolarki

         b) branża sanitarna:

- Instalacje i przyłącza wod.-kan.

- Plan zagospodarowania terenu

6.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

Załączniki:

 

zakres rzeczowy I etapu - plik do pobrania

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - plik do pobrania

Projekt Zagospodarowania  Terenu OPIS TECHNICZNY_1 - plik do pobrania

STWiOR-''b'' - plik do pobrania

STWiOR-''s'' - plik do pobrania

7.  Informacja o przedmiocie zamówienia -plik do pobrania


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na  „Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – I etap”

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
 4. Przedmiar robót  ( etap I wynosi 57% robót określonych w przedmiarze )
 5. Informacja o przedmiocie zamówienia

Informacje o ogłoszeniu z 5 czerwca 2017 roku ( data zamieszczenia )


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”

Ogłoszenie

SIWZ

wzór umowy - zał. nr 8 do SIWZ 

Pytania I odpowiedzi do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - "Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo"

Wyjaśnienia dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót dotyczy całego etapu budowy. Dla potrzeb niniejszego postępowania

należy skorzystać z pozycji dotyczących - wykonania I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo.

Zamawiający załącza dodatkowe dokumenty:

1. zakres rzeczowy I etapu - plik do pobrania

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - plik do pobrania

3. Projekt Zagospodarowania  Terenu OPIS TECHNICZNY_1 - plik do pobrania

4. STWiOR-''b'' - plik do pobrania

5. STWiOR-''s'' - plik do pobrania

 

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu „Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo - klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo"

Ogłoszenie

SIWZ

wzór umowy - zał. nr 6 do siwz

Przedmiar robót: branża budowlana, branża sanitarna, branże elektryczna

Rysunki - I etap:

a) branża budowlana:

- przekrój aa

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A8

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A7

- Rzut fundamentów

- Rzut przyziemia

- Rzut więźby dachowej

- Zestawienie stolarki

 b) branża sanitarna:

- Instalacje i przyłącza wod.-kan.

- Plan zagospodarowania terenu

PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo"

Na prośbę jednego z oferentów udostępniamy w wersji edytowalnej SIWZ - plik do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy - zal. nr 6 do siwz

Projekt budowlany:  część I    i   część II

STWiORB

Książka przedmiarów

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017

Zaproszenie do składania ofert

a) formularz ofert

b) SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - I etap termomodernizacji polegający na wykonaniu docieplenia ścian budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt budowlany

Pytania i odpowiedzi i do SIWZ

Sprostowanie oczywistej omyłki do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Milejewo

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 do umowy

załącznik nr 3 do umowy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

zawiadomienie o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej nr 1135N w miejscowości Pomorska Wieś, gm. Milejewo

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót

Opis techniczny

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu elbląskiego – gmina Milejewo

Ogłoszenie


III OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt

Przedmiar

Specyfikacje techniczne


II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Milejewie.

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt

Przedmiar

Specyfikacje techniczne


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Milejewie

Ogłoszenie
SIWZ

Projekt

Przedmiar

Specyfikacje techniczne


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: dostawa nowego samochodu z fabryczną homologacją na samochód 9 - cio osobowy z przystosowaniem do przewozu 1 osoby na wózku, dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim, z przejęciem w rozliczenie używanego samochodu 9 - osobowego stanowiącego własność Zamawiającego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wzór umowy

Załącznik do umowy
Wyjaśnienia do specyfikacji


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - modernizacja drogi gminnej w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt remontu drogi

Projekt przebudowy zjazdu

Przedmiar

STWiORB


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - remont schodów oraz wykonanie chodnika do budynku Urzędu Gminy w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt budowlany

Przedmiar

Specyfikacje wykonania i odbioru robót


Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie na rzecz zamawiającego kursów szkoleń dla 13 uczestników projektu od aktywnej integracji do samorealizacji

Ogłoszenie

SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uchwała Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 - uchwała, uzasadnienie do uchwały, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXI/159/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu


PRZEPROWADZENIE NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO KURSÓW - SZKOLEŃ DLA 11 UCZESTNIKÓW PROJEKTU OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO SAMOREALIZACJI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

SIWZ


Remont OSP Pomorska Wieś, siwz, przedmiar oraz rysunki

Ogłoszenie o zamówieniu remont OSP Pomorska Wieś

OSP Pomorska Wieś Przedmiar

SIWZ remont remizy


Rysynki

1
2
3
4


Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Milejewo

OGŁOSZENIE

SIWZ

Pytania i Odpowiedzi Na Pytanie do SIWZ

Pytania i Odpowiedzi Na Pytanie do SIWZ c.d.


Budowa placów zabaw w miejscowościach: Kamiennik Wielki, Pomorska Wieś i Zajączkowo, gm. Milejewo

Ogłoszenie

SIWZ

Sprostowanie oczywistego błędu do SIWZ

Przedmiar Kamiennik Wielki

Przedmiar Pomorska Wieś

Przedmiar Zajączkowo

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ c.d.

Schematy wyposażenia


Rekultywacja terenu w Hucie Żuławskiej

Ogłoszenie


Remont schodów wejściowych, chodnika oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Milejewie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - plik do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: remont schodów wejściowych, chodnika oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Milejewie - plik do pobrania


STWIORB załączniki:

 Projekt budowlany- załączniki:

        Strona tytułowa

          Spis zawartości opracowania


Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejewo, gm. Milejewo.

Zawiadomienie o wyborze oferty
Wyjaśnienie do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Specyfikacja
Formularz ofertowy: Majewo, Milejewo, Ogrodniki
Przedmiar: Majewo, Milejewo, Ogrodniki, Przedmiar dodatkowy
Elementy wyposażenia punktów: Elementy wyposażenia boiska, Furtki ogrodzeń panelowych, Majewo - elelementy wyposażenia, Majewo - elementy wyposażenia 2, Milejewo - stół do ping ponga, Milejewo - wyposażenie placu zabaw, Milejewo - wyposażenie placu zabaw 2, Ogrodniki - schemat boiska, Ogrodzenie panelowe, Regulamin placów zabaw


Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wyjaśnienia do SIWZ

Zmiana (wydłużenie) terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót - Kamiennik Wielki

Przedmiar robót - Stoboje

Specyfikacja techniczna - wodociąg

Specyfikacja techniczna - kanalizacja

Przedmiar 1, 2, 3, 4 

Uzupełnienie:

Przedmiar - Kamiennik Wielki

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót, przepompownie

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2013-11-19 21:14:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Witkowska
(2021-08-16 11:42:03)

 
 
liczba odwiedzin: 1843377

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X