☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Piątek 20.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu na: Modernizację drogi gminnej we wsi Rychnowy gm. Milejewo 0,8 km

załączniki:


Dotacje dla podmiotów prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2008

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 kwietnia 2008r.

w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2008.

załącznik  nr 1  - do pobrania [PDF] , [DOC] , [RTF]


Uchwały Rady Gminy - 2008r.

 

Uchwała Nr XXI/105/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia  20 listopada 2008r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.


Uchwała Nr XXI/104/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia  20 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.


Uchwała Nr XXI/103/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia  20 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej


Uchwała Nr XXI/102/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009


Uchwała Nr XXI/101/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 listopada  2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2009 rok.


Uchwała Nr XIX/99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo ogłoszona w Dz.Urz. Woj.Warm.-Mazurskiego z dnia 02.12.2008r. Nr 183, poz. 2692.

 

Uchwała Nr XIV/79/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/62/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej.


Uchwała Nr XIV/77/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.


Uchwała Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


Uchwała Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.


Uchwała Nr XIII/71/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: uchwalenia  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz odmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Milejewo  na rok 2008.


Uchwała Nr XIII/70/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 01 lutego 2008r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Harmonogram Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W Milejewie Na 2008r.


Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 01 lutego 2008r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na 2008 rok.


Uchwała Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2008 rok

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Milejewo nr XIII/68/2008 z dnia 01 lutego 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Milejewo NrXIII /68/2008 z dnia 01 lutego  2008 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr XIII/68/2008 z dnia 01 lutego2008 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2013-11-19 22:22:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Gniadek
(2013-11-20 00:35:14)
 
 
ilość odwiedzin: 1577173

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X