☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Piątek 20.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2010

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania : Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2010 rok

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu i ustanowienia zabezpeczeń

 

 

 

 

 

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST

 

9. Wykaz instytucji,

w których JST korzysta z kredytów i pożyczek 

10. Uchwała budżetowa

na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST ( jest w BIP -zakładka Finanse i budżet gminy ).

11. Opinia RIO, dotycząca

możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ora z prawidłowości prognozy kwoty długu na rok 2010 (jest w BIP- zakładka Finanse i budżet gminy)

 

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok wraz z opinią RIO ( jest w BIP- zakładka Finanse i budżet gminy)

 

13.Informacja o

zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz poręczeniach i gwarancjach. 

14. Zarządzenie Wójta w sprawie

zaciągnięcia kredytu, uwzględniające źródło spłaty kredytu

15. Zarządzenie Wójta

w sprawie sposobu i formy zabezpieczenia kredytu.

16. Opinia RIO o

możliwości spłaty wnioskowanego kredytu 

17. I nformacja o aktualnej

liczbie mieszkańców- stan na dzień 31 lipca 2010r

18. Sytuacja finansowa Gminy

19. Sprawozdania budżetowe za 2008r.; 2009. oraz II kw. 2010 r. (są w BIP w zakładce Finanse i budżet gminy- sprawozdania budżetowe RIO).

20. Uchwała nr XXXIX/199/2010 z 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie (ostatnia prognozowana sytuacja finansowa gminy w okresie spłaty długu)

21.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu ( jestw BIP w zakładce Finanse i budżet gminy - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku)

22. Zaświadczenie o numerze REGON Gminy


Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomorska Wieś

plik do pobrania


 


 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 1577107

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X