☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Milejewo za 2014 rok

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Milejewo za 2014 rok

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Milejewo zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r. i dotyczy Rocznego Programu Współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Program współpracy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejewo oraz znajdował się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Milejewo w pok. nr 17.

W dniu 16 grudnia 2013r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2014 z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wyniosła ogółem 20 000,00 zł. Termin składania ofert upłynął 9 stycznia 2014 roku. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, ze zm.) zachowano termin ogłoszenia konkursu, co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

Dnia 15 stycznia 2014 roku Zarządzeniem Nr 1/2014 Wójta Gminy Milejewo powołana została komisja konkursowa oceniająca złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Milejewo.

Komisja w składzie:

  1. Olga Gniadek                                    -           przewodnicząca
  2. Monika Masna                                   -           członek komisji
  3. Agnieszka Bogucka - Czaplińska      -           członek komisji

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 11 ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Komisja oceniła zgodność ofert z wymogami formalnymi. Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Milejewie „Razem w Milejewie jest wesoło” zdobyła najmniejszą ilość punktów co skutkowało brakiem dofinansowania. Pozostałe oferty na realizacje zadań publicznych spełniały warunki określone w ogłoszonym konkursie.

 

Na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „ZALESIANKA”                             - 1150,00 zł
  2. Stowarzyszenie Rychnowy                                                                           - 5700,00 zł
  3. Stowarzyszenie „NASZA WIEŚ PIASTOWO”                                                          - 5646,14 zł
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Milejewie                                                                     - 1500,00 zł

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „ZALESIANKA”                             -1730,00 zł
  2. Stowarzyszenie „NASZA WIEŚ PIASTOWO”                                                          -4136,14 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu Wójt Gminy Milejewo zawarł z organizacjami pozarządowymi następujące umowy:

- Umowa nr 10/2014 z 23 września 2014r. zawarta ze Stowarzyszeniem „Nasza Wieś Piastowo” na realizację zadania pt. „Sprzątanie Świata – Piastowo 2014” na kwotę 431,00 zł.
- Umowa nr 9/2014 z 21 sierpnia 2014r. zawarta ze Stowarzyszeniem „Nasza Wieś Piastowo” na realizację zadania pt. „Święto Plonów – Dożynki 2014” na kwotę 3530,00 zł.
- Umowa nr 8/2014 z 14 sierpnia 2014r. zawarta ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” na realizację zadania pt. „FESTYN RODZINNY” na kwotę 1150,00 zł.

- Umowa nr 7/2014 z 18 czerwca 2014 r. zawarta ze Stowarzyszeniem Rychnowy na realizację zadania pt. „Święto Rychnowy” na kwotę 3700,00 zł.

- Umowa nr 6/2014 z 18 czerwca 2014 r. zawarta ze Stowarzyszeniem „Nasza Wieś Piastowo” na realizację zadania pt. „Piastowiada 2014” na kwotę 3116,14 zł

- Umowa nr 5/2014 z 18 czerwca 2014 r. zawarta ze Stowarzyszeniem „Nasza Wieś Piastowo” na realizację zadania pt. „III Piastowski Rajd Rowerowy – PIASTOWO 2014” na kwotę 589,00 zł.

- Umowa nr 4/2014 z 13 maja 2014 r. zawarta ze Stowarzyszeniem Rychnowy na realizację zadania pt. „Dzień dziecka” na kwotę 2000,00 zł.

- Umowa nr 3/2014 z 13 maja 2014r. zawarta ze Stowarzyszeniem „Nasza Wieś Piastowo” na realizację zadania pt. „Dzień dziecka 2014” na kwotę 2116,14 zł.

- Umowa nr 2/2014 z 13 maja 2014 roku zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Milejewie na realizację zadania pt. „Dzień Dziecka” za kwotę 1500,00 zł
- Umowa nr 1/2014 z 22 stycznia 2014r. zawarta ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” na realizację zadania pt. „Ferie zimowe dla dzieci z Gminy Milejewo” na kwotę 1730,00 zł.

 

Sprawozdanie z wykonanych zadań publicznych wszystkie stowarzyszenia złożyły
w Urzędzie Gminy Milejewo z zachowaniem terminów.

Wójt Gminy

Krzysztof Szumała

 

Sprawozdanie sporządził:                                                                                               

Olga Gniadek

Wytworzył:
Olga Gniadek
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2015-04-29 12:14:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Gniadek
(2015-04-29 12:17:22)

 
 
liczba odwiedzin: 1926530

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X