☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 19.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały

Opis sprawy

Zameldowanie na pobyt stały

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

 

- wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego”- wzór

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,

- dowód osobisty lub paszport,

- pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Sposób wypełnienia dokumentów

 brak

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, (nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).Powyższą opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Milejewo lub na konto bankowe Urzędu Gminy Milejewo  w banku :PKO BP S.A. O/Elbląg
Nr 83 1440 1039 0000 0000 0642 6689  (tytułem opłata skarbowa).

Terminy składania dokumentów

Brak

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Milejewo pok. Nr 2

Godziny pracy:

7.30-15.30 poniedziałek - piątek

tel. (055) 231-22-84

Sposób i termin załatwienia

Niezwłocznie . Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Brak

Podstawa prawna

 

- Art. 24, 27, 28, 32 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).

 

 

 

Wytworzył:
AGNIESZKA BOGUCKA-CZAPLIŃSKA
Udostępnił:
Agnieszka Bogucka-Czaplinska
(2015-07-10 15:10:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Bogucka-Czaplinska
(2015-07-10 15:18:05)
 
 
ilość odwiedzin: 1638037

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X