☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Podziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) w ramach konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-002/21

- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim  obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

(ogłoszenie wersja PDF)

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

(ogłoszenie wersja PDF)

- Załącznik nr 1 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 1 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 2B do Regulaminu (docx), Załącznik nr 2B do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 3 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 3 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 4 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 4 do Regulaminu (pdf)


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis w ramach konkursu nr RPWM.08.02.00-IZ.00-28-002/21

- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

(ogłoszenie wersja PDF)

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 REWITALIZACJA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

(regulamin wersja PDF)

- Załącznik nr 1 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 1 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 2 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 2 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 3 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 3 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 4 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 4 do Regulaminu (pdf)


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku
z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia  i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.4.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - PROJEKTY ZIT BIS ELBLĄG REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

- Załącznik nr 1 do Regulaminu

- Załącznik nr 2 do Regulaminu

- Załącznik Nr 3 do Regulaminu

- Załącznik nr 4 do Regulaminu


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Podziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) w ramach konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/21

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związk z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim  obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

(ogłoszenie wersja PDF)

REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

(regulamin wersja PDF)

Załącznik nr 1 do Regulaminu (docx)Załącznik nr 1 do Regulaminu (pdf)

Załącznik nr 2B do Regulaminu (docx)Załącznik nr 2B do Regulaminu (pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu (docx)Załącznik nr 3 do Regulaminu (pdf)

Załącznik nr 4 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 4 do Regulaminu (pdf)

 


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis w ramach konkursu nr RPWM.08.02.00-IZ.00-28-001/21

- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związk z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

(ogłoszenie wersja PDF)

REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 REWITALIZACJA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

(regulamin wersja PDF)

- Załącznik nr 1 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 1 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 2 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 2 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 3 do Regulaminu (docx)Załącznik nr 3 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 4 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 4 do Regulaminu (pdf)

 


 

- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim  obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

- Załącznik nr 1 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 1 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 2B do Regulaminu (docx), Załącznik nr 2B do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 3 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 3 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 4 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 4 do Regulaminu (pdf)


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 REWITALIZACJA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

- Załącznik nr 1 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 1 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 2 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 2 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 3 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 3 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 4 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 4 do Regulaminu (pdf)


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związkuz ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Podziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 INFRASTRUKTURA DROGOWA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

- Załącznik nr 1 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 1 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 2 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 2 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 3 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 3 do Regulaminu (pdf)

- Załącznik nr 4 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 4 do Regulaminu (pdf)


Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.2.2 PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW – PROJEKTY ZIT BIS ELBLĄG REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 1 do Regulaminu (pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 2 do Regulaminu (pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 3 do Regulaminu (pdf)

Załącznik nr 4 do Regulaminu (docx), Załącznik nr 4 do Regulaminu (pdf)

 


 - Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia  i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ("małe projekty")

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.4.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - PROJEKTY ZIT BIS ELBLĄG REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

- Załącznik nr 1 do Regulaminu, pdf

- Załącznik nr 2 do Regulaminu, pdf

- Załącznik nr 3 do Regulaminu, pdf

- Załącznik nr 4 do Regulaminu, pdf


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia  i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ("duże projekty")

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.4.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - PROJEKTY ZIT BIS ELBLĄG REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

- Załącznik nr 1 do Regulaminu, pdf

- Załącznik nr 2 do Regulaminu, pdf

- Załącznik nr 3 do Regulaminu, pdf

- Załącznik nr 4 do Regulaminu, pdf


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGAREGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

- Załącznik nr 1 do Regulaminu, pdf

- Załącznik nr 2A do Regulaminu, pdf

- Załącznik nr 3 do Regulaminu, pdf

- Załącznik nr 4 do Regulaminu, pdf


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Podziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.2 POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

 - Załącznik nr 1 do Regulaminu, pdf

 - Załącznik nr 2 do Regulaminu, pdf

 - Załącznik nr 3 do Regulaminu, pdf

 - Załącznik nr 4 do Regulaminu, pdf


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 REWITALIZACJA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

- Załącznik nr 1 do Regulaminu 

- Załącznik nr 2 do regulaminu

- Załącznik nr 3 do regulaminu

- Załącznik nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 REWITALIZACJA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

- Załącznik nr 1 do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 2 do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 3 do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 4 do regulaminu, pdf


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

- Załącznik nr 1 do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 2A do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 2B do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 3 do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 4 do regulaminu, pdf


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Podziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 INFRASTRUKTURA DROGOWA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

- Załącznik nr 1 do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 2 do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 3 do regulaminu, pdf

- Załącznik nr 4 do regulaminu, pdf


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Podziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 INFRASTRUKTURA DROGOWA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

 - Załącznik nr 1 do regulaminu, pdf

 - Załącznik nr 2 do regulaminu, pdf

 - Załącznik nr 3 do regulaminu, pdf

 - Załącznik nr 4 do regulaminu, pdf


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.4.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - PROJEKTY ZIT BIS ELBLĄG REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

- Załącznik nr 1 do regulaminu, - pdf

- Załącznik nr 2 do regulaminu, - pdf

- Załącznik nr 3 do regulaminu, - pdf

- Załącznik nr 4 do regulaminu, - pdf


 - Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

- UCHWAŁA Nr 24/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wydawania rekomendacji przez Komitet Sterujący Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

- Załącznik nr 1 do regulaminu, - pdf

- Załącznik nr 2A do regulaminu, - pdf

- Załącznik nr 3 do regulaminu, - pdf

- Załącznik nr 4 do regulaminu, - pdf


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 REWITALIZACJA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Załącznik nr 1 do regulaminu

- Załącznik nr 2 do regulaminu

- Załącznik nr 3 do regulaminu

- Załącznik nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

 - REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.2.2 PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW – PROJEKTY ZIT BIS ELBLĄG REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

 - Załącznik nr 1 do regulaminu

 - Załącznik nr 2 do regulaminu

 - Załącznik nr 3 do regulaminu

 - Załącznik nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

 - REGULAMIN  WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 REWITALIZACJA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

- Załącznik nr 1 do regulaminu

- Załącznik nr 2 do regulaminu

- Załącznik nr 3 do regulaminu

- Załącznik nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Podziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

 - REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.2 POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

 - Załącznik Nr 1 do regulaminu

 - Załącznik Nr 2 do regulaminu

- Załącznik Nr 3 do regulaminu

- Załącznik Nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

- Załacznik nr 1 do regulaminu

- Załącznik nr 2 do regulaminu 

- Załącznik nr 3 do regulaminu

- Załącznik nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Podziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 INFRASTRUKTURA DROGOWA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

- Załącznik nr 1 do regulaminu

- Załącznik nr 2 do regulaminu

- Załącznik nr 3 do regulaminu

- Załącznik nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze strategią rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 7.2.2 infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 INFRASTRUKTURA DROGOWA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA – ZIT BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

- UCHWAŁA Nr 22/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wydawania rekomendacji przez Komitet Sterujący Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

- Załącznik nr 1 do regulaminu

- Załącznik nr 2 do regulaminu

- Załącznik nr 3 do regulaminu

- Załącznik nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM ELBLĄGA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

-  UCHWAŁA Nr 24/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wydawania rekomendacji przez Komitet Sterujący Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- Załącznik nr 1 do regulaminu

- Załącznik nr 2A do regulaminu

- Załącznik nr 2B do regulaminu

- Załącznik nr 3 do regulaminu

- Załącznik nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania  z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- REGULAMIN  WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.4.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - PROJEKTY ZITBIS ELBLĄG REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

 - UCHWAŁA Nr 21/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r.

- Załączniki nr 1 do regulaminu

- Załącznik nr 2 do regulaminu

- Załącznik nr 3 do regulaminu

- Załącznik nr 4 do regulaminu


- Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania  z Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.2.2 PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW - PROJEKTY ZIT BIS ELBLĄG REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

- UCHWAŁA Nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r.

- Załącznik nr 1 do regulaminu

- Załącznik nr 2 do regulaminu

- Załącznik nr 3 do regulaminu

- Załącznik nr 4 do regulaminu

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2016-11-04 12:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2021-12-02 08:55:23)
 
 
liczba odwiedzin: 1926577

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X