Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Milejewie

Sobota 29.04.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony oraz na przetarg ustny ograniczony

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Milejewo w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Wójta Gminy Milejewo -Szefa Obrony Cywilnej z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Milejewo na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nabycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonej w Majewie

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony oraz na przetarg ustny ograniczony

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 20/2017  Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Majewie

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Gil
(2017-03-03 10:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2017-03-28 15:27:39)
 
 
ilość odwiedzin: 1184805

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X