Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Milejewie

Czwartek 17.08.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony oraz na przetarg ustny ograniczony

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Milejewo w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Wójta Gminy Milejewo -Szefa Obrony Cywilnej z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Milejewo na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nabycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonej w Majewie

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony oraz na przetarg ustny ograniczony

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 20/2017  Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Majewie

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2016 rok,  - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2016r.,  - za.ł nr 1- część tabelaryczna, - zał. nr 2, - zał. nr 3 - informacja o stanie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 marca 2017roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 marca 2017roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 kwietnia 2017roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milejewie, ul. Szkolna 1

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28  kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2017m roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Gil
(2017-03-03 10:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Witkowska
(2017-07-13 09:47:06)
 
 
ilość odwiedzin: 1229955

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X