☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Czwartek 25.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 3/2019  Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2019  Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 5/2019  Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 6/2019  Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Milejewo na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Milejewo w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach nieruchomości położonej w Hucie Żuławskiej

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Wójta Gminy Milejewo w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony oraz na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia19 marca 2019r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach nieruchomości położonych w Hucie Żuławskiej i Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia19 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2018r. - część opisowa, - zał. nr 1, - zał. nr 2, - zał nr 3, - jednostki

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rozwoju lokalnego, promocji gminy, rolnictwa, zamówień publicznych i drogownictwa - umowa na czas zastępstwa

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Gil
(2019-01-11 10:40:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2019-04-02 13:36:23)
 
 
ilość odwiedzin: 1509254

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X