☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Wtorek 07.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach nieruchomości położonej w Pomorskiej Wsi

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Milejewo oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności ( split payment)

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Milejewo w 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spaw gospodarki przestrzennej i geodezji

Wytworzył:
Anna Gil
Udostępnił:
Anna Gil
(2020-01-31 12:12:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2020-03-20 12:27:56)
 
 
ilość odwiedzin: 1658812

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X