☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z  2019 poz. 2010 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Milejewo Nr X/72/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 20 stycznia 2020 r. poz. 357), Wójt Gminy Milejewo zawiadamia:

1.       Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 18 zł miesięcznie.

2.       Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałych nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 36 zł miesięcznie.

3.       Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 5% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego członka rodziny zamieszkującej nieruchomość.

4.       Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Milejewo obowiązują od  1 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi
od 1 lutego 2020r. wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali sposób zbierania odpadów zmieszany zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmia

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2020-02-06 11:06:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Gniadek
(2020-02-06 11:11:35)
 
 
liczba odwiedzin: 1806268

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X