☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Piątek 03.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Planujesz uprawę konopi włóknistych? Sprawdź jak dostać pozwolenie na uprawę.

 

W Polsce można uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych konopi jest zabroniona!

Kto może uprawiać konopie włókniste

O zezwolenie na uprawę konopi włóknistych możesz wystąpić jeśli jesteś:

 • przedsiębiorcą
 • osobą fizyczną (rolnikiem).

Warunkiem, który musisz spełnić jest niekaralność za określone przestępstwa lub wykroczenia. Czyli nie możesz być karany za:

 • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
 • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych
 • zabór w celu przywłaszczenia lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka lub słomy makowej.

Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy

Uchwała sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego reguluje ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy i ich rejonizację.

Uprawę konopi włóknistych możesz prowadzić tylko:

 • na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany
 • jeżeli posiadasz umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych

Jeśli planujesz przetwarzać konopie włókniste z własnej uprawy we własnym zakresie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa – to złóż odpowiednie zobowiązanie do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po ich wysianiu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem uprawy.

Krok po kroku

  1. Złóż wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

  2. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia

Urząd sprawdzi twój wniosek i dostarczone dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni.

Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana lub urząd rozpatrzy sprawę na podstawie posiadanych dokumentów.

Urząd sprawdzi także, czy zapłaciłeś opłatę skarbową. Jeśli nie, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty od 7 do 14 dni. Brak wpłaty spowoduje, że urząd zwróci twój wniosek lub nie będzie go dalej załatwiał.

 

Złóż razem z wnioskiem umowę kontrakcji lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie.

Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Zobowiązanie załączasz jeśli będziesz samodzielnie przetwarzać konopie włókniste z własnych upraw na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa.

Jeśli urząd zezwoli ci na uprawę konopi włóknistych, to zostaniesz wpisany do rejestru wydanych zezwoleń na danym terenie.

Nie otrzymasz zezwolenia jeśli urząd stwierdzi, że:

 • istnieje obawa, że zbiory z uprawy konopi włóknistych nie będą odpowiednio zabezpieczone przed ich wykorzystaniem na cele niezgodne z prawem
 • byłeś karany za popełnienie określone przestępstwa lub wykroczenia.

 

Ile zapłacisz

30 zł

 • 30 zł - opłata za złożenie wniosku. Opłaty skarbowej można  dokonać w kasie Urzędu Gminy Milejewo w godzinach urzędowania, bądź  przelewu na konto Nr  83 1440 1039 0000 0000 0642 6689 PKO BP S.A. O/Elbląg
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)
 •  

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który ci ją wydał w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kontrola prowadzonych upraw

Sposób prowadzenia przez ciebie uprawy konopi włóknistych będzie podlegał kontroli. Jeśli urząd stwierdzi, że jest ona prowadzona niezgodnie z przepisami ustawy (np. na innej powierzchni lub z wykorzystaniem innego materiału siewnego, bez wymaganych umów kontraktacji) to dostaniesz nakaz zniszczenia tych upraw (np. przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób), na twój koszt. Nakaz zniszczenia musisz wykonać natychmiast.

Musisz przechowywać faktury zakupu oraz etykiety z opakowań materiału siewnego stosowanych roślin.

Urząd cofnie ci udzielone zezwolenie jeśli stwierdzi, że naruszyłeś warunki prowadzenia działalności określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii lub w zezwoleniu.

Kary za nielegalne uprawy

Nielegalna uprawa:

 • konopi włóknistych podlega karze grzywny,
 • konopi innych niż konopie włókniste podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku znacznej ich ilości od 6 miesięcy do 8 lat.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Olga Gniadek
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2020-03-16 12:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Rokicka
(2021-09-06 12:45:58)
 
 
liczba odwiedzin: 1991432

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X