☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja Dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

  1. Gmina Milejewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  2. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

1) Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21 września 2020r.

2) Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez Gminę Milejewo.

3) Data publikacji strony internetowej:

4) Data ostatniej istotnej aktualizacji:

5) Realizacją spraw w zakresie dostępności cyfrowej dla Gminy Milejewo zajmuje się Urząd Gminy Milejewo z siedzibą przy ul. Elbląskiej 47, 82-316 Milejewo, tel. 55 231 22 84, adres e-mail: ugmilejewo@elblag.com.pl

  1. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej – Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Milejewo www.milejewo-ug.bip-wm.pl.
  2. Status pod względem zgodności:

Strona internetowa www.milejewo-ug.bip-wm.pl jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności oraz wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.
  2. Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  3. Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
  4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail ugmilejewo@elblag.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  1. Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa RPO: https://www.rpo.gov.pl/pl.

  1. Informacje o dostępności architektonicznej Urzędu Gminy Milejewo pod adresem

ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo:

1) Do budynku prowadzi wejście od drogi wojewódzkiej 509. Do wejścia prowadzi chodnik.

2) Do urzędu poza schodami prowadzi także podjazd dla osób niepełnosprawnych.

3) Sekretariat znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 12.

4) Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Z korytarza
na parterze prowadzą schody na I piętro. W budynku nie ma windy.

5) Toalety znajdujące się w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6) Przed budynkiem nie wyznaczono strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

7) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8) W gminie nie ma pętli indukcyjnych.

9) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10) Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

 


Raport o stanie zapewnienia dostępności na dzień 1 stycznia 2021r.


Zarządzenie Nr 77/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 września 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Milejewo


Zarządzenie Nr 78/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 września 2022r. w sprawie wprowadzenia "Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Milejewo"


 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Gil
(2020-10-05 13:42:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2022-10-03 08:45:14)
 
 
liczba odwiedzin: 2014549

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X