☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 2/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 3/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 4/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 5/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

ZARZĄDZENIE NR 6/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia

ZARZĄDZENIE NR 7/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Milejewo Nr 65/20 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 8/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Milejewo w 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 9/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 10/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Gminy Milejewo oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Milejewo, - załącznik

ZARZĄDZANIE NR 11/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo - załączniki

ZARZĄDZANIE NR 12/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo w 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 13/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 14/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 15/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Milejewo elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji EZD SIDAS

ZARZĄDZENIE NR 16/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 17/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 18/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 marca 2021r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

ZARZĄDZENIE NR 19/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 marca 2021r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie gruntu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 21/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej  na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

ZARZĄDZENIE NR 22/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 23/21 Wójta gminy Milejewo z dnia 19 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 24/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 marca 2021r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2020r. - część opisowa, - zał. nr 1, - zał. nr 2, - zał. nr 3, - informacja Gminna Biblioteka Publiczna

ZARZĄDZENIE NR 25/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 kwietnia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 26/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

Wytworzył:
Anna Gil
Udostępnił:
Anna Gil
(2021-01-13 08:41:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2021-04-27 09:45:25)
 
 
liczba odwiedzin: 1806237

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X