Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 25.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ewidencja działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza


 

CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister do spraw gospodarki.


 

Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wersji papierowej

- osobiście lub przesłany listem poleconym , w takim przypadku wniosek powinien być podpisany własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadcza notariusz.


 

Wnioski i wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Wniosek do pobrania


 

CEIDG-1_wersja 1.03.1.pdf

 

Urząd Gminy weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym i przekształca wniosek na formę elektroniczną oraz przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.


 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą nie wcześniej niż w dniu złożenia poprawnego wniosku.


 

Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi


 

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku.


 

Przedsiębiorca jest obowiązany:


 

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać zmiany stanu faktycznego

i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej objęte danymi zawartymi

w zgłoszeniu i powstałe po dniu dokonania wpisu do CEIDG

w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian.


 


 


 


 


 

Wykreślenie wpisu


 

Wniosek o wykreślenie wpisu może być złożony w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.


 

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej


 

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy.


 

Okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji

o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej


 


 

Pokój nr 16 tel. : 552312282 w.37

552312284 w.37

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2009-08-06 22:35:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Gniadek
(2015-01-08 13:57:49)
 
 
ilość odwiedzin: 1333333

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X