☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 19.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2009


Uchwała Nr XXXIII/170/2009 Rady Gminy Milejewo z 23. grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...


Uchała Nr XXXII/167/09 Rady Gminy Milejewo z 17 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2010 rok, Harmonogram realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Milejewie na 2010 r.


Uchwała XXXII/166/09 Rady Gminy Milejewo z 17 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 r.


Uchwała Nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Milejewo z 23. listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatków od środków transportowych na rok 2010.


Uchwała Nr XXXI/162/2009 Rady Gminy Milejewo z 23. listopada 2009 r. w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów...


Uchwała Nr XXXI/161/2009 Rady Gminy Milejewo z 23. listopada 2009 r. w sprawie określenia wy


Uchwała Nr XXXI/160/2009 Rady Gminy Milejewo z 23. listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.


Uchwała Nr XXIII/111/2009 z 11.02.09 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Uchwała Nr XXIII/112/09 z 11.02.09 r. w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości dla wsi Ogrodniki na lata 2007 - 2013.

Strony: 1234567891011


Uchwała Nr XXIII - 113- 09 z 11.02.09 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Aloholowych na rok 2009.
Strony:
123456789101112131415


Uchwała Nr XXIII - 114- 09 z 11.02.09 r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
Strony:
123  


Uchwała Nr XXIII-115-09 z 11.02.09 r. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi....
Strony:
12345


Uchwała Nr XXIII - 116- 09 z dn. 11.02.09r w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie gminy Milejewo.
Strony:
123


Uchwała Nr XXIII-117-09 z 11.02.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Strony:
123


Uchwała Nr XXIII - 118-09 z 11.02.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Strony: 12
Uchwała unieważniona:
12


Uchwała Nr XXIII-119-09 z 11.02.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na na udzielenie bonifikaty od ceny przy sprzedaży działek na rzecz członków wspólonoty mieszkaniowej w Milejewie.
Strony:
1 2


Uchwała Nr XXIV-120-09 z 26.03.09 r. w sprawie dofinansowania zakupu materiałów pędnych z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Elblągu.
Strony:
1 2


Uchwała Nr XXIV-121-09 z 26.03.09 r. w sprawie dofinansowania zakupu oznakowanego radiowozu przeznaczonego dla Posterunku Policji w Tolkmicku.
Strony:
12


Uchwała Nr XXIV-122-09 z dn. 26.03.09 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na rok 2009

Strony: 1234567891011121314151617181920


Uchwała Nr XXIV-123-09 z 26.03.09 r. w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości dla wsi Milejewo na lata 2007-2013.
Strony:
12345678910111213


Uchwała Nr XXIV-124-09 z 26.03.09 r. w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości dla wsi Majewo na lata 2007-2013.
Strony:
123456


Uchwała Nr XXIV-125-09 z 26.03.09 r. w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości dla wsi Rychnowy na lata 2007-2013.
Strony:
123456789101112


Uchwała Nr XXIV-126-09 z 26.03.09 r. wyrażnia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Strony:
1


Uchwała Nr XXIV-127-09 z 26.03.09 r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Milejewo na lata 2009-2013".

Strony: 123456789101112


Uchwała Nr XXIV-128-09 z 26.03.09 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji przez Gminę Milejewo projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Strony:
1 


Uchwała Nr XXIV-129-09 z 26.03.09 r. w sprawie: określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Milejewo.
Strony:
1234
Uchwała unieważniona:
12


Uchwała Nr XXV-130-09 z 29.04.09 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania w zywkonania budżetu Gminy Milejewo za rok 2008.
Strony:
1


Uchwała Nr XXV-131-09 z 29.04.09 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Milejewo za 2008 rok.
Strony:
1


Uchwała Nr XXV-132-09 z 29.04.09 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków....
Strony:
12345678910111213


Uchwała Nr XXV-133-09 z 29.04.09 r. w sprawie: wyrażenia zgody na uczielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Strony:
1
Uchwała unieważniona:
12


Uchwała Nr XXVI-134-09 z 28.05.09 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy - Miasto Elbląg w zakresie dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.
Strony:
12 


Uchwała Nr XXVI-135-09 z 28.05.09 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na rok 2009.
Strony:
12345678


Uchwała Nr XXVI-136-09 z 28.05.09 r. w sprawie: zatwierdzenia  planu odnowy miejscowości dla wsi Zalesie na lata 2007-2013.

Strony:
1234567891011


Uchwała Nr XXVI-137-09 z 28.05.09 r. w sprawie: zatwierdzenia  planu odnowy miejscowości dla wsi Zajączkowo na lata 2007-2013.
Strony:
123456789101112


Uchwała Nr XXVI-138-09 z 28.05.09 r. w sprawie: zatwierdzenia  planu odnowy miejscowości dla wsi Stoboje na lata 2007-2013.
Strony:
1234567891011


Uchwała Nr XXVII-139-09 z 29.06.09 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Milejewo na rok 2009.
Strony:
123456789


Uchwała Nr XXVII-140-09 z 29.06.09 r. w sprawie: zatwierdzenia  planu odnowy miejscowości dla wsi Jagodnik na lata 2007-2013.
Strony:
123456789101112


Uchwała NR XXVII-143-09 z 29.06.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/132/2009.


Uchwała Nr XXVIII-144-09 Sz 10.07.09 r.  - Plan odnowy miejscowości dla wsi Ogrodniki na lata 2009-2016.


Uchwała Nr XXVIII-145-09 z 10.07.09 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości dla wsi Milejewo na lata 2009-2016.


Uchwała nr XXIX-149-2009 z 16.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody....


Uchwała Nr XXIX-152-2009 z 16.09.09 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.


Uchwała Nr XXX/155/2009 z 28.10.2009 w sprawie wystąpenia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Jeziorki.

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2009-08-21 18:06:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Gniadek
(2010-08-04 10:42:09)
 
 
ilość odwiedzin: 1637980

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X