ROK 2021

RO.152.4.2021 Petycja dotycząca zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

RO.152.2-3.2021 Petycje dotyczące referendum ludowego oraz Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - rozpatrywane jako petycja wielokrotna

Ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej dotyczącej opinii Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego oraz poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

RO.152.3.2021(powielona) Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

RO.152.3.2021 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

RO.152.2.2021 Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

 

RO.152.1.2021 Petycje dotyczące szczepionek na COVID-19 - rozpatrywane jako petycja wielokrotna

Petycja nr 1/2021

Petycja nr 2/2021

Petycja nr 3/2021

Petycja nr 4/2021

 

ROK 2020

Ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej w sprawie pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID-19 planowanych od 2021r.

RO.152.2.2020 Petycja w sprawie pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Gminy

RO.152.1.2020 Petycja w sprawie pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Gminy

PE.152.2.2020 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art.61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA Jawność i Transparentność w Gminach z 03.11 2020r.

PE.152.1.2020 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art.61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA Jawność i Transparentność w Gminach z 06 sierpnia 2020r.

 

ROK 2019

PE.152.3.2019 - prośba petycja - Bezpieczny uczeń

PE. 152.2.2019 - oficjalny wniosek i petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - taryfy telefoniczne część II  z 27 sierpnia 2019r.

PE.152.1.2019 - oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA z dnia 28 maja 2019r.

 

ROK 2018

Nr - PE.152.3.2018 - Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA  z dnia 09.11.2018r.

Nr - PE.152.2.2018 - Oficjalne Wnioski i Petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA z dnia 13.09.2018r. - zał.

Nr - PE.152.1.2018 - Petycjaj  - Oficjalny wniosek oraz Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z 241 KPA z dnia 04.05.2018r. - zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4

Petycja - wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) zakładki  /Czystsze Powietrze/

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.02.2017r.

Petycja + Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (Dz.U.2016.23) z dnia 4 września 2017r.załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Gil
(2017-01-16 14:58:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2021-06-15 10:36:19)