Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                 na 2021 rok”

-projekt programu do pobrania

 

W związku z przygotowywaniem projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok” Wójt Gminy Milejewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji w/w projektu.

Propozycje i uwagi do projektu w/w programu można składać pisemnie lub drogą elektroniczną  w terminie:        od 5 października 2020 roku do 19 października 2020 roku.

Osoba do kontaktu: Anna Gil, pok. nr 17 Urzędu Gminy Milejewo
tel. 55 231 22 82/84, e-mail: radagminy@milejewo.pl

Wytworzył:
Anna Gil
Udostępnił:
Anna Gil
(2020-10-05 08:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2020-10-05 08:30:21)