Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi inspektor d/s najmu lokali,działek i dodatków mieszkaniowych

Pracowników Urzędu i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi inspektor d/s kadr,działalności gospodarczej i kasy

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi inspektor d/s wymiaru podatków

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy

       ewidencję prowadzi inspektor d/s budownictwa, inwestycji i zagospodarowania przestrzennego

Wytworzył:
Udostępnił:
Kamil Pawelak
(2003-09-05 09:23:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Pawelak
(2003-09-05 09:37:34)